Jobcenter Siegen-Wittgenstein

Alt Başlık: Geçim Masrafları

 

Barınma ve Isınma İhtiyaçları

Barınma ve ısınma ihtiyaçları, ancak makul oldukları sürece ve gerçek kullanım bedelleri nispetinde kabul edilmektedir. Barınma masraflarının üstlenilmesi, ancak ve sadece bu giderin gerçekten oluşması şartıyla mümkündür.

  • Barınma masrafları kapsamında, kiralık konutlar, özel mülkiyet altındaki konutlar, müstakil evler, evsizlere yönelik barınak ve yurtlar, kadın evleri, otel ve pansiyon odaları, gemiler, karavanlar ve motorlu kamp taşıtları dikkate alınmaktadır.
  • Kira tutarının makul olup olmadığının belirlenmesinde, muhtaç durumda olan veya konutta ortaklaşa yaşayacak kişi sayısı, konutun büyüklüğü, metrekare başına kira tutarı ve benzer şekilde, ısınma masrafları ve sıcak su sağlama bedelleri dikkate alınır. Bu tutarların makul olup olmadıklarına dair sınırlamalar, Siegen-Wittgenstein belediyesi tarafından sosyal konut kriterleri ve yerel kira bedelleri ve eyalet genelindeki ısınma bedeli seviyeleri dikkate alınarak, tespit edilir.
  • Konut değiştirme (konut bulma, tutma ve taşınma masrafları, ayrıca depozito ödemeleri) nedeniyle ortaya çıkan masrafların üstlenilmesi, ancak ve sadece taşınma öncesinde bu hizmeti sağlayan kurum yetkilisi tarafından yazılı bir teminat verilmesi şartıyla mümkündür.
  • Sosyal Güvenlik Kanunun (SGBII) 21 numaralı maddesinin 7 numaralı bendi uyarınca sıcak su temini için fazladan ödeme sağlanır (merkezi olmayan sıcak su tertibatları, örneğin su tankı benzeri monte edilmiş sistemler).
  • Elektrik masrafları (ev kullanımına yönelik elektrik masrafları), temel ihtiyaç kapsamında ayrıca karşılanır ve konut masrafına dahil edilmez.

 

Makul Kira Tutarının Aşılması

Eğer kira bedeli makul tutarın üzerinde olan bir konutta oturuyorsanız, sadece ilk etapta (en fazla 6 ay) olmak kaydıyla gerçek tutar üzerinden üstlenilebilir. Ancak bu süre sona erene kadar, örneğin yeni bir kiracının yanınıza taşınmasını sağlayarak veya yeni bir konuta taşınarak, konut masraflarınızın makul düzeye inmesini sağlamakla yükümlüsünüz. İşbu yükümlülüğün, durumunuza özel şartlar dikkate alınarak belirlenecek bir süre sınırlaması içerisinde mutlaka yerine getirilmesi gerekmektedir. Şayet kira masrafını düşürmeniz için size tanınan yasal süre, sizinle birlikte oturacak yeni bir kiracı veya taşınabileceğiniz uygun yeni bir konut bulmanız için yeterli olmazsa, bu süre uzatılabilir.

Yasal sürenin sona ermesinin ardından, oturduğunuz konutun kirasının sadece makul kira tutarı olarak kabul edilen sınıra kadarlık kısmı üstlenilebilir.

Konut kira masrafının düşürülmesine yönelik gösterdiğiniz çaba ve uğraş, mutlaka uygun kanıt ve belgeler ibraz edilerek doğrulanmalıdır.

 

Hizmet/Yardım Alınırken Taşınma Durumu

Hizmet/yardım alırken taşınmanız durumunda, ister bulunduğunuz muhit içerisinde olsun, isterse de başka bir ilçeye taşının, her hâlükârda her taşınma işlemini, daha taşınma işlemine başlamadan önce, mutlaka ve derhal Siegen-Wittgenstein Bölgesi İş ve İşçi Bulma Merkezine bildirmekle yükümlü olduğunuzu, işbu vesileyle hatırlatmak isteriz. Bu nedenle, lütfen yeni bir kira anlaşması yapmadan önce, mutlaka ve öncelikle İş ve İşçi Bulma Merkezindeki irtibat yetkilinizle görüşmenizi rica ediyoruz.