Jobcenter Siegen-Wittgenstein

Destek - Teşvik İmkanları

Meslek Eğitimi, Ticari Etkinleştirme ve Entegrasyona Yönelik Ödeme Fişleri

Mesleki ileri uzmanlık eğitimine, ticari faaliyetleri etkinleştirmeye ve meslek entegrasyonunu sağlamaya yönelik yardım ve teşvikler için, İş ve İşçi Bulma kurumunda iş başvurusunda bulunan adayların meslek eğitimi almasını, ticari faaliyetlerini etkinleştirmesini ve işe entegrasyonunu sağlamaya yönelik ödeme fişleri kullanılmaktadır. Bu sayede, alınan eğitimlere katılım masrafları üstlenilmektedir. Tek koşul, alınacak eğitimin bir işe yerleştirilme şansını belirgin ölçüde artırması gerektiğidir. Hem söz konusu eğitimi sağlayan kurum veya kuruluşun, hem de ilgili eğitimin, mutlak suretle teşvik kapsamındaki yasal yönetmeliklere uygun ve onaylı olması gerekmektedir. İşbu onay işlemine temel olarak, “İş ve çalışma hayatını desteklemeye ve teşvike yönelik eğitimlerin ve bu eğitimleri sağlayan kurum ve kuruluşların, Sosyal Güvenlik Kanunun (SGB) Üçüncü Cildine göre uygun olması ve ihtisas makamları tarafından yürütülen akreditasyon işleminde başarılı olması ve belirtilen şartları karşılanması hakkındaki Yönetmelik” dikkate alınır (AZAV: İş ve Çalışma Hayatını Desteklemeye ve Teşvike yönelik Akreditasyon ve Onay Yönetmeliği). İşbu yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi, 2 Nisan 2012’dir.

 

Siegen-Wittgenstein bölgesi İş ve İşçi Bulma Merkezi tarafından hizmet alan katılımcılar, her hangi bir eğitime başlamadan veya desteği kullanmadan önce, İş ve İşçi Bulma Merkezinde kendilerinden sorumlu olan ilgili eğitim veya teşvik yetkilisinden söz konusu eğitim veya teşvik için, bir destek/teşvik numarası almak üzere başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu kapsamda, ilgili eğitim/destek programı kısa bir sorgulama formu üzerinde tanımlanır:

 

Ayrıca, aşağıdaki belgeler gerekmektedir:

  • Sertifikasyon belgeleri (Eğitimi sağlayan tarafa ve bu eğitime ilişkin sertifikasyon)

  • Eğitim ödeme fişinin kopyası.

  • İlave belgeler (eğitim konsepti, eğitim planları ve benzeri belgeler)

 

Eğitim Hedefleri Planlaması

Siegen-Wittgenstein bölgesi İş ve İşçi Bulma Merkezi tarafından, ilgili yılda hangi eğitim içeriklerinin uygulanmasının gerektiği, eğitim hedefleri planlamasında belirlenir. İşbu planlama, bölgedeki yerel iş piyasalarının ihtiyaçlarına göre düzenlenir ve ayrıca, iş arayanların ihtiyaçları dikkate alınır.
Eğitim hedefleri planlamasında, her bir eğitimdeki eğitim hedefleri ve uzmanlık kazandırma içerikleri kısaca tanımlanır ve öngörülen düzenlenecek eğitim ödeme fişlerinin sayısı belirtilir.

Örneğin yasal zorunluluklar veya mali olanaklar nedeniyle, gerekli görülmesi durumunda, ilgili planlama süregitmekte olan yıl içerisinde değiştirilebilir veya düzeltilebilir.

Eğitim hedefleri planlaması, iş hayatına entegrasyon ve istihdam programının önemli bir bileşenidir.

Ticari Etkinleştirme ve Mesleki Entegrasyona Yönelik Eğitim Duyurusu

Sosyal Güvenlik Kanununun 3’üncü Cildinin 45 numaralı maddesiyle bağlantılı olarak Sosyal Güvenlik Kanununun 2’nci Cildinin 16 (1) numaralı maddesi uyarınca, ilgilenen tarafların başvuruda bulunabilmeleri için, İş ve İşçi Bulma Merkezi tarafından ticari faaliyetleri etkinleştirme ve meslek entegrasyonuna yönelik sağlanan eğitim ve diğer imkanları sürekli ilan yayınlayarak duyurur. Duyurular, yerel bir alışveriş merkezi olan NRW tarafından yayınlanmaktadır. Güncel duyurular hakkında bilgi almak için, daima ve sadece ilgili tarafın muhitinizde bulunan yerel alışveriş merkezine (REZ) başvurun.

Yerel alışveriş merkezine (REZ) ve duyurulara ilişkin bilgilere, aşağıda belirtilen web siteleri üzerinden ulaşabilirsiniz:

 

İş Fırsatları

Uzun süre işsiz kalanlar, zaman sınırlamalı bir iş fırsatına ("Bir Avroluk İş" şeklinde tabir edilen) yerleştirilebilirler. Söz konusu iş fırsatları, bir işyerinde düzenli ve kalıcı bir şekilde çalışmayı tehdit etmez veya engellemez. İş imkanları, ilaveten oluşturulmuş ve rekabet oluşturmayacak şekilde düzenlenmiş olmalıdır, dolayısıyla kamuya hitap etmelidir.
Bu tip bir iş imkanı sağlayan taraflar arasında, resmi kurumlar ve kar amacı gütmeyen özel işletmeler ilk sırada yer almaktadır. Masrafların tazmini için ve sağlanan imkan karşılığında saat başına 1,50 Avro tutarında tazminat ödemesi yapılan, işbu eğitim ve çalışma imkanlarının yaratılmasındaki ana amaç, uzun süre işsiz kalan insanların tekrardan iş hayatına ve sosyal yaşama kazandırılmasıdır. Bu iş fırsatları aynı zamanda, tekrardan iş hayatına atılmadan önce gerekli iş pratiğinin tekrardan kazanılması ve uyum sorunlarının tespit edilerek, giderilmesi açısından önemli bir imkan sağlamaktadır.